VÌ SAO PHẢI TÁI CHẾ CHÌ?
  • 17/032022
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC THIÊN GLOBAL

VÌ SAO PHẢI TÁI CHẾ CHÌ?

Tình trạng tái chế chì hiện nay?

Chì là một vật liệu rất dễ tái chế. Nó có thể được nấu chảy lại nhiều lần, và cung cấp đủ quy trình để loại bỏ tạp chất. Sản phẩm cuối cùng (được gọi là Chì thứ cấp) không thể phân biệt được với Chì sơ cấp được sản xuất từ ​​quặng.

Lượng Chì được tái chế chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng sản lượng sản xuất chì trên toàn thế giới. Hơn 50% lượng Chì được tiêu thụ có nguồn gốc từ vật liệu tái chế hoặc tái sử dụng. Tỷ lệ tái chế của Chì được ước tính cao hơn nhiều so với các vật liệu khác.

Ắc quy xe, động cơ… là nguồn rác thải chứa chì chiếm số lượng lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu gom chì 

  • Khách hàng tiêu thụ Chì nhiều nhất là ngành công nghiệp sản xuất pin có tỷ lệ thu gom và trả lại pin phế liệu rất cao ở hầu hết các Quốc gia ;
  • Nhiều sản phẩm khác được sử dụng với số lượng nhỏ hơn nhiều thích hợp để tái chế và có thể được trả lại thông qua các nhà buôn phế liệu;
  • Cùng với các ngành công nghiệp sắt thép, Chì được thu hồi trong quá trình tái chế của các ngành công nghiệp này;
  • Một số ứng dụng dẫn đến sự phân tán không thể thu hồi của Chì vào môi trường, đặc biệt là phụ gia xăng và một số công dụng sơn, đang bị giảm đáng kể.

Bãi rác điện tử với nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng cho môi trường

Vai trò của tái chế chì

Thu hồi kim loại phế liệu có ưu điểm là dễ dàng hơn và tốn ít năng lượng hơn nhiều so với sản xuất Chì sơ cấp từ quặng (sản xuất Chì tái chế cần 35-40% năng lượng cần thiết để sản xuất Chì từ quặng.) Tái chế cũng làm giảm sự phát tán của Chì trong môi trường và bảo tồn tài nguyên khoáng sản cho tương lai. Người ta ước tính rằng ít nhất 85% lượng Chì tiêu thụ có thể được tái chế. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng thu hồi được lại thấp hơn.

Phế liệu Pin Chì/Ắc quy là chất thải nguy hại và việc thải bỏ không an toàn tạo ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe. Tái chế chì cẩn thận là điều cần thiết, mang lại lợi ích & hiệu quả về chi phí so với chi phí xử lý & thải bỏ. Sản xuất Chì thứ cấp (chì tái chế) từ phế liệu dẫn đến ít chất thải rắn hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và giảm tiêu thụ tài nguyên khoáng sản so với sản xuất Chì từ quặng.

Vai trò của tái chế chì trong sản xuất kim loại vẫn đang tiếp tục phát triển. Do kim loại có giá trị cao, nên các cân nhắc kinh tế nhằm đảm bảo tỷ lệ tái chế hợp lý đang rất được quan tâm và tìm cách nỗ lực để gia tăng. 

Một số sản phẩm Chì không được tái chế, vì điều kiện thực hiện không cho phép, hoặc đơn giản là vì tính thực tế không cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế nói chung vẫn đang tăng lên. Các yếu tố pháp lý và kinh tế là hai động lực chính giúp thúc đẩy sự gia tăng này.

Các biện pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải, chẳng hạn như khuyến khích thu hồi pin, hướng dẫn xử lý vật liệu xây dựng cũ, phương tiện cũ, phế liệu điện tử, yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt hơn đối với vật liệu đổ và tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất có xu hướng tạo ra tỷ lệ tái chế cao hơn.

Nguồn: NgocThienGlobal.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo