Tỷ Giá Tiền USD Giá Kim Loại Tăng Giá Chì Tăng Vọt Tại Thượng Hải Giá Chì Tại Thượng Hải Giá Đồng Thế Giới

Thương Mại

Kim Loại Màu

01/12/2020

Kim loại màu (non-ferrous metal) (kim loại không có thành phần sắt): là tên gọi của tất c... ...
Xem thêm

Thu Mua

17/11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC THIÊN GLOBAL có các đại lý chuyên thu mua phế liệu ... ...
Xem thêm

Xuất Khẩu

17/11/2020

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Ngọc Thiên Global chuyên xuất khẩu mặt hàng như chì thỏi, đồng th... ...
Xem thêm