Tỷ Giá Tiền USD Giá Kim Loại Tăng Giá Chì Tăng Vọt Tại Thượng Hải Giá Chì Tại Thượng Hải Giá Đồng Thế Giới

Kỷ Niệm Chương

Tổng giám đốc Trịnh Phan Thiên trong hội nghị doanh nhân tiêu biểu cùng sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

Tổng giám đốc Trịnh Phan Thiên làm việc với Thống đốc bộ quốc phòng Campuchia  

 

 

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trao kỷ niệm chương cho doanh nhân Trịnh Phan Thiên

 

 

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng đại biểu Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn.