Đảm Bảo Chất Lượng
  • 29/082019
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC THIÊN GLOBAL

Đảm Bảo Chất Lượng

Tập Đoàn Ngọc Thiên Global Group đang tiếp tục mở rộng tiềm năng  để cung cấp các sản phẩm hàng đầu thế giới thông qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm tra và đảm bảo chất lượng.

Chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể cho khách hàng . Tất cả các bài kiểm tra chất lượng được thực hiện bởi các chuyên gia và công ty được công nhận hoặc chứng nhận.  tài liệu đầy đủ được chuẩn bị cho mỗi bài kiểm tra. Số lượng và phạm vi thử nghiệm là cụ thể cho từng dự án.

Chuyên gia đảm bảo chất lượng của chúng tôi phân tích tất cả các tài liệu về phương sai. Khi cần thiết có thể thực hiện các quy trình khắc phục trong các giai đoạn sản xuất để đảm bảo tất cả các yêu cầu cần đáp ứng. 

Nhân viên đảm bảo chất lượng  có quy trình giám sát từng khâu trong  quá trình sản xuất.

1) Kiểm tra siêu âm ( UT)

Kiểm tra siêu âm (UT) có thể được thực hiện để xác nhận rằng nguyên liệu thô, cũng như kiểm tra các mối hàn trong chế tạo. Trong UT, sóng xung siêu âm rất ngắn được phóng vào vật liệu để phát hiện lỗ hổng bên trong hoặc để mô tả vật liệu.

2) Kiểm tra hạt từ tính (MPI)

Kiểm tra hạt từ tính (MPI) là một quá trình thử nghiệm không phá hủy (NDT) để phát hiện sự gián đoạn bề mặt và bề mặt phụ trong vật liệu kim loại màu. Sự hiện diện của sự gián đoạn bề mặt hoặc bề mặt phụ trong vật liệu cho phép từ thông dẫn. Nếu có một khu vực rò rỉ từ thông, các hạt sẽ bị thu hút vào khu vực này. Các hạt sẽ tích tụ đến khu vực rò rỉ và hình thành cái được gọi là chỉ thị. Dấu hiệu sau đó có thể được đánh giá để xác định nó là gì, những gì có thể đã gây ra nó và hành động nào nên được thực hiện, nếu có.

3) Phương pháp thử nghiệm X-Ray được sử dụng để xác định, ví dụ, nếu một bộ phận đáp ứng tiêu chuẩn toàn vẹn cần thiết cho việc đúc. Lớp 1-5, thương mại đến hạt nhân. Kiểm tra phóng xạ (RT), hay X quang công nghiệp, là phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) để kiểm tra các vật liệu cho các dòng ẩn bằng cách sử dụng khả năng của bức xạ điện từ bước sóng ngắn (photon năng lượng cao) để xuyên qua các vật liệu khác nhau.

4) Kiểm tra vật lý

 Được yêu cầu bởi các phương pháp và kỹ thuật sản xuất cần thiết, tức là: đúc.

5) Kiểm tra hóa học

Được thử nghiệm và phân tích được chứng nhận, hóa học của bộ phận có thể được xác nhận. Cấu trúc vi mô của vật liệu cũng có thể được xác nhận thông qua các thử nghiệm liên quan, đánh giá cấu trúc vi mô.

 

 


 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo